T6. Th2 3rd, 2023

Tuổi Canh Ngọ xây nhà năm 2021 được không? Chọn xây tháng nào?

tuổi canh ngọ xây nhà năm 2021


1 thought on “Tuổi Canh Ngọ xây nhà năm 2021 được không? Chọn xây tháng nào?

  1. Cảm ơn nhiều. Em sinh năm 1990 mượn tuổi 1979 xây nhà.mới xây được 4 tháng thì thai nhi trong bụng vợ mất .buồn quá đi thôi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.